Skip to main content

EVZ Contreie, Oosterhout

Ecologische verbindingszones vormen de groene schakels die de Brabantse natuurgebieden met elkaar verbinden.  Planten en vooral dieren kunnen zich daardoor van het ene naar het andere natuurgebied verplaatsen.

Aan de noord - westzijde van de Gemeente Oosterhout is inmiddels een natte ecologische zone gerealiseerd, aan de zuid - westzijde  zal tussen de wijk De Contreie en Den hout een droge ecologische zone worden gerealiseerd. Door het groene karakter van de Ecologische verbindingszone zal hiermee ook een landschappelijke buffer ontstaan tussen Den Hout en de Contreie.

De gehele zone langs de westkant verbindt als groene stapsteen nationaal park De Biesbosch aan de noordzijde met de Vrachelse Heide aan de zuidzijde.

Gefaseerde aanleg start 2023