Skip to main content

WELKOM bij LANDSgroen


Onze leefomgeving
hoort een omgeving te zijn waarin je je thuis voelt en waar voldoende ruimte is voor groen, vogels, vlinders en bijen. En dat is waar LANDSgroen voor staat.

Het uitgangspunt zal altijd zijn om de eigenheid van het huis te verankeren in het ontwerp waarbij huis, tuin, en zo mogelijk landschap, met elkaar in harmonie zullen zijn.

Huis en buitenruimte vormen immers het hart van je persoonlijke leefomgeving waarin je thuis wilt komen én je thuis wilt voelen. 

Parken en openbare ruimten worden klimaatadaptief, met oog voor biodiversiteit en verhoging van sociale betrokkenheid ingericht. Ook hier gaan we voor een mooiere en gezondere leefomgeving waarin we graag willen wonen, werken en recreëren. 

Spelen met mogelijkheden, vormen en ruimtes: Het ontwerpen is begonnen!