Skip to main content

Th.J. Rijckenschool

In opdracht van de Gemeente Heusden heeft LANDSgroen ism de Gemeente Heusden de wensen van de kinderen en ouders van de TH.J. Rijckenschool in Elshout geïnventariseerd voor een groener schoolplein. Het doel was dat kinderen en ouders het plein zelf zouden gaan ontwerpen. LANDsgroen  heeft een opzet gemaakt met voldoende groen om te klauteren en te klimmen,  een mogelijkheid voor moestuinieren, insectenhotels, een wilgentunnel, een tribune voor buitenlessen, plukhagen en natuurlijk ook nog voldoende ruimte om te voetballen, te stoepkrijten en rennen én heel praktisch, het plaatsen van fietsen. De kinderen en ouders hebben het plan verder uitgewerkt.

Inmiddels is het plein, met heel veel inzet, mankracht en sponsoring van diverse materialen van de lokale ondernemers door de ouders van de Elshoutse gemeenschap aangelegd.